Opmerkingen

Bevolking en steekproef


Elke wetenschappelijke studie staat voor het dilemma van populatie- of steekproefstudie. Het is duidelijk dat een veel grotere nauwkeurigheid zou worden verkregen als de hele groep, de populatie, zou worden geanalyseerd dan een klein representatief deel, de steekproef genoemd. Opgemerkt wordt dat het in de meeste gevallen niet haalbaar is om de bevolking te bestuderen vanwege onder andere afstanden, kosten, tijd en logistiek.

Het alternatief dat in deze gevallen wordt toegepast, is om met een betrouwbare steekproef te werken. Als de steekproef betrouwbaar is en conclusies over de populatie oplevert, noemen we het statistische inferentie. Om de conclusie geldig te maken, is een goede steekproef vereist, zonder fouten zoals gebrek aan juiste populatiebepaling, gebrek aan willekeur en fouten in steekproefgrootte.

Gerelateerde voorbeelden

Bij het willekeurig verwijderen van twee elementen uit dezelfde populatie en het blootstellen van slechts één element aan een bepaalde factor (bijvoorbeeld reclame). De impact op beide elementen wordt beoordeeld.

Niet-gerelateerde monsters

Er wordt slechts één element geselecteerd en blootgesteld aan de factor. Een vergelijking wordt gemaakt door het voor en na te overwegen.

Volgende: Bemonstering

Video: Peilingen CentERdata meer representatief (September 2020).