Weldra

Hypothesetest


Een statistische hypothese is een uitspraak over een parameter van een kansverdeling. Door middel van de steekproefelementen wordt een test gemaakt die de acceptatie of afwijzing van de geformuleerde hypothese aangeeft.

Statistische hypothese is een veronderstelling van een populatieparameter. Bijvoorbeeld:

1. Het gemiddelde inkomen van de bevolking van Forquilhinha is $ 350,00. Dus H: μ = 350,00.

2. Het percentage studenten dat faalt is 35%, dat wil zeggen: H:p = 0,35

De tegenhanger van een alternatieve hypothese (H1) is de nulhypothese (H0). De eerste wordt altijd uitgedrukt door een ongelijkheid en de tweede altijd door een gelijkheid.

De hypothesetest wordt onder meer gebruikt voor het vergelijken van gemiddelden, observatieparen, varianties en parameters. Volgende: Niet-parametrische statistieken

Video: Hypothesis testing and p-values. Inferential statistics. Probability and Statistics. Khan Academy (September 2020).