Opmerkingen

Afstand tussen punt en recht


gegevens:

- een punt P(x1, y1)
- een rechte lijn r: ax + door + c = 0

De afstand tussen hen (dpr) wordt gegeven door:


Laten we bijvoorbeeld de afstand vanaf het punt berekenen P(-1.2) recht r: x - 2y + 1 = 0.

Wij hebben P(-1, 2) = P(x1, y1), a = 1, b = - 2 en c = 1. dus:

Volgende: Bisectors

Video: Analytische meetkunde - De afstand van een punt tot een lijn - WiskundeAcademie (September 2020).