In detail

Uitdagingsrespons 23


Hoeveel pagina's heeft het boek?

Omdat er 9 natuurlijke 1-cijferige nummers zijn, zijn 90 2-cijferige nummers en 900 3-cijferige nummers vereist:

  • 9 cijfers om de eerste 9 pagina's te nummeren;

  • 90 x 2 = 180 cijfers om de volgende 90 pagina's te nummeren;

  • 900 x 3 = 2700 cijfers om de volgende 900 pagina's te nummeren.

    Zoals 180 + 9 <852 <2700 dan heeft het x-aantal boekpagina's 3 cijfers en voldoet het aan de vergelijking:

3 (x-99) + 189 = 852

Het boek heeft 320 pagina's.

Terug naar verklaring