Opmerkingen

Wie heeft de Bhaskara-formule uitgevonden?


De gewoonte om Bhaskara te noemen voor de formule voor het oplossen van de vergelijking van de tweede graad is blijkbaar Braziliaans (men vindt de naam Bhaskara voor deze formule niet in de internationale literatuur).

Problemen met vergelijkingen van de tweede graad verschenen echter bijna vierduizend jaar geleden in teksten van de Babyloniërs. Deze teksten hadden een recept (geschreven in proza, zonder symbolen), dat leerde hoe de wortels te bepalen.

Bovendien werd tot het einde van de 16e eeuw geen formule gebruikt om de wortels van een kwadratische vergelijking te verkrijgen, simpelweg omdat de coëfficiënten van een vergelijking niet door letters werden weergegeven. Dit begon te gebeuren door François Viete, een Franse wiskundige die van 1540 tot 1603 leefde.

Hoewel het belang en de rijkdom van Bhaskara's werk niet moet worden ontkend, is het dus niet juist om hem de bekende formule toe te schrijven voor het oplossen van de tweedegraadsvergelijking.

Video: Bono: Action for Africa (September 2020).