Weldra

Middelbare school


In deze sectie vind je lesmateriaal voor de middelbare school. Materialen van klasse 1 tot 3 zijn beschikbaar. Kies het gewenste onderwerp en goede studies!

Combinatorische analyse

introductie
Factorie van een nummer
Eenvoudig arrangement
Eenvoudige permutatie
Eenvoudige combinatie

Theorie instellen

Introductie en symbolen
Operatiesymbolen
Concepten instellen

Vectoren

Recht en segmentgericht
Richting en richting
Equipolent segmenten
Wat is een vector?
Sommige soorten vectoren
Collineaire vectoren
Coplanaire vectoren
Vector operaties
Scalair product

Functies

Wat is een functie?
Domein en afbeelding van een functie
Domein verkrijgen
Cartesiaanse grafische constructie
Wortels van een functie
Eigenschappen van een functie
Even en oneven functie
Functies verhogen en verlagen
Samengestelde functie
Omgekeerde functie

Waarschijnlijkheid

introductie
Voorwaardelijke kans
Onafhankelijke evenementen
Waarschijnlijkheid van evenementunie

Ruimtelijke geometrie

Punten, lijnen en vlakken
axioma's
Relatieve posities van twee rechte lijnen
Bepaling van een plan
Relatieve posities van lijn en vlak
Loodrechtheid tussen lijn en vlak
Relatieve posities van twee vlakken
Orthogonale projectie
Afstanden tussen punt, lijn en vlakken
Hoeken tussen lijnen en vlakken
Diedros, drieling, veelvlakken
veelvlakken
Regelmatige veelvlakken
prisma's
Prisma classificatie
Prisma-sectie
Straatsteen
kubus
Generalisatie van het volume van een prisma
cilinder
Cilindersecties
Cilinderoppervlak en volume
Gelijkzijdige cilinder
Ronde kegel
Kegeloppervlak en volume
piramide
Parallel gedeelte met de basis van een piramide
Piramidegebied en volume
Piramide kofferbak
Cone Trunk
bal
Bolonderdelen Blijft na adverteren

Logaritmes

definitie
Operationele eigenschappen
Cologaritmo
Base verandering
Online berekening van logaritmen

Hoofdkwartier

introductie
Algemene notatie
Rij, kolom en vierkante matrix
Null, diagonaal en identiteitsmatrix
Omgezette, symmetrische, tegenovergestelde matrix
Matrix optellen en aftrekken
Een reëel getal vermenigvuldigen met een array
Matrixvermenigvuldiging

Determinanten

introductie
Kleine metgezel
cofactor
De stelling van Laplace
Sarrusregel
Bepalende eigenschappen
Eigenschappen (deel 2)
Eigenschappen (deel 3)

Complexe getallen

Introductie en algebraïsche vorm
Gelijkheid van complexe getallen
Vervoeging van een complex getal
Optellen en aftrekken in algebraïsche vorm
Vermenigvuldiging en deling in algebraïsche vorm
Bevoegdheden van i
Module en argument
Trigonometrische of polaire vorm
Vermenigvuldiging en deling in goniometrische vorm
Potentiatie en beworteling in trigonometrische vorm
1 2 3 Volgende >> <

Video: ZO ZIET EEN DAG OP DE MIDDELBARE SCHOOL ERUIT Eva Rose (September 2020).