In detail

Veelhoekeigenschappen


Als twee polygonen vergelijkbaar zijn, dan is de verhouding tussen hun perimeters is gelijk aan de verhouding tussen de tweezijdige tegenhangers van beide polygonen.

demo:

wezen ABCD ~ de'B'C'D'we moeten:

De omtrekken van deze polygonen kunnen als volgt worden weergegeven:
Omtrek van ABCDE (2p) = AB + BC + CD + VAN + EAOmtrek van de'B'C'D'E' (2p') = de'B' + B'C' + C'D' + D'en' + en'de'

Door een eigenschap van verhoudingen kunnen we zeggen dat:

voorbeeld:

  • De zijkanten van een driehoek meten 3,6 cm, 6,4 cm en 8 cm. Deze driehoek is vergelijkbaar met een andere waarvan de omtrek 45 cm meet. Bereken de zijden van de tweede driehoek.
    oplossing:
    Overeenkomstenverhouding =


    Daarom zijn de zijkanten van de tweede driehoek 9 cm, 16 cm en 20 cm.

Volgende inhoud: decimale rationale nummerbewerkingen

Video: 60 Days of 60 Days In: Abner Slaps an Inmate Season 5 Flashback. A&E (September 2020).